บริการของเรา"

ให้บริการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง บริหารโครงการก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หอพัก คอมโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดังสินค้า ฯลฯ

"


"

บริการให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมงานระบบ รวมถึงงานก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

"


"

บริการสำรวจสถานที่ งานวางผังอาคาร สำหรับงานก่อสร้าง

"


"

ให้บริการออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับการใช้งาน สิ่งแวดล้อม และความสวยงาม

"


"

ให้บริการเขียนแบบ 2 มิติ ,3 มิติ

"


"

ให้คำปรึกษาด้านการบริการขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน

"


มาตรฐานการบริการของเรา


คุณภาพมาตรฐาน

31CON ดำเนินการก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักวิชาชีพ

ราคาที่เหมาะสม

31CON เน้นความคุ้มค่า สำหรับเจ้าของโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในงบประมาณที่กำหนด

ก่อสร้างสำเร็จ ตรงเวลา

31CON ทำงานอย่างเป็นระบบ ก่อสร้างให้เจ้าของโครงการจนสำเร็จ ไม่ทิ้งงาน รับผิดชอบทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง

ควบคุมงานโดยวิศวกร

31CON มีทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์ ควบคุมงานโดยวิศวกรทุกขั้นตอน

ความปลอดภัย

31CON เน้นการทำงานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

บริการประทับใจ

31CON ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ให้ปรึกษา จนถึงบริการหลังการส่งมอบงาน