โครงการ : บ้านพักอาศัย คุณอนวัช

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่