โครงการ : อาคารสำนักงาน โครงการเฮ้าส์แอนด์วิว

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 1 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่