โครงการ : โกดัง และโรงจอดรถ ปั้มน้ำมัน COSMO

ประเภทโครงการ : อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่