โครงการ : ร้านอาหาร ภูข้าวหอม

ประเภทโครงการ : อาคารร้านอาหาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่