โครงการ : โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์

ประเภทโครงการ : อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่