บทความงานก่อสร้าง
นั่งร้านกับพื้น POST TENSION

หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการก่อสร้างพื้น post tension คือ ระบบนั่งร้านและเสาค้ำยันชั่วคราววิธีกำจัดปลวก มีอะไรบ้าง?

แบบอัดน้ำยาลงดิน เพื่อทำให้ดินเป็นพิษจนปลวกอาศัยและเดินผ่านไม่ได้ ถือเป็นวิธีป้องกันปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเราสามารถฉีดน้ำยาได้อย่างทั่วถึงการเลือกใช้ฐานรากที่เหมาะสม?

ฐานรากแผ่ (SHALLOW FOUNDATION) ฐานรากประเภทนี้เป็นฐานรากที่ก่อสร้างได้สะดวกที่สุด ไม่ซับซ้อนและวุ่นวาย ซึ่งจะลดขั้นตอนของงานเสาเข็มออกไป


<< < 8