นั่งร้านกับพื้น post tensionนั่งร้านกับพื้น post tension

          หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการก่อสร้างพื้น post tension คือ ระบบนั่งร้านและเสาค้ำยันชั่วคราว ซึ่งหน้าที่ของนั่งร้านคือรับน้ำหนักพื้นคอนกรีตขณะที่ยังไม่ได้ดึงลวดกับน้ำหนักบรรทุกจรที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง สำหรับน้ำหนักบรรทุกจรอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 347 และ ASCE37 ระบุไว้ว่า น้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการออกแบบ กรณีน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 244 ksm กรณีใช้รถเข็นหรือรถลากไม่น้อยกว่า 366 ksm เมื่อคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่กระทำแล้ว น้ำหนักทั้งหมดจะถ่ายผ่านนั่งร้านลงไปที่พื้นชั้น หลังจากนั้นต้องเลือกวัสดุและระยะห่างของนั่งร้านที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก
1. ACI 347-04 “guide to formwork for concrete
2. ASCE 37-02 “design loads on structures during construction
3. อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก; “การออกแบบนั่งร้าน