การติดตั้งหินแกรนิต          การติดตั้งหินแกรนิต จะเป็นการติดตั้งโดยใช้ปูนทราย (MORTAR) วิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับระดับและขัดมัน

          - ตรวจเช็คระดับพื้นที่ที่จะทำการปูหินโดยให้มีระดับ สำหรับเทส่วนผสมของปูนทราย (MORTAR) เพื่อปูหินอยู่ระหว่าง 3-5 ซม.
          - ผสมปูนทรายในอัตราส่วนน้ำ 1 ลิตร ปูน 4 กิโลกรัม และทราย 8 – 10 กิโลกรัม
          -นำส่วนผสมดังกล่าวเทลงบนพื้นที่จะติดตั้งหิน และทำการปรับให้ได้ระดับ ก่อนที่จะเอาหินลงติดตั้ง
          -นำส่วนผสมดังกล่าวเทลงบนพื้นที่จะติดตั้งหิน และทำการปรับให้ได้ระดับ ก่อนที่จะเอาหินลงติดตั้ง
          -ใช้กาวซีเมนต์ผสมน้ำทาบนหลังหินที่จะติดตั้ง แล้วยกวางลงบนตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้ ค้อนยางเคาะเบา ๆ เพื่อให้ได้ระดับ หรือใช้น้ำยาประสานปูนทาบนหลังหินที่จะติดตั้งแทนก็ได้
          -ทำการจัดวางแผ่นหินและแนวรอยต่อให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยให้มีร่องระหว่างรอยต่อประมาณ 1- 2 มม. เมื่อวางแผ่นหินจนเต็มพื้นที่แล้วควรปล่อยให้ MORTAR อยู่ตัวประมาณ 72 ชั่วโมง
          -หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการยาแนวรอยต่อระหว่างหิน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกค้างตามร่องหิน โดยทำความสะอาดรอยต่อของหินด้วยการใช้เหล็กแหลมหรือแปรงแข็ง ต่อจากนั้นใช้วัสดุยาแนวอัดให้เต็มแน่นเพื่อไม่ให้มีฟองและโพรงอากาศ เศษของวัสดุยาแนวที่ล้นเกินออกมารีบเช็ดออกโดยเร็วด้วยผ้าหมาดๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแข็งตัว

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก BMC HOME MART