บทความงานก่อสร้าง
การติดตั้งไม้ระแนง

วัสดุที่นำมาใช้เป็นโครงเคร่าและอุปกรณ์ยึดไม้ระแนงการลงแว้กซ์พื้น

วัสดุตกแต่งผิวที่มีส่วนผสมของ "ปูนซีเมนต์" เช่น ปูน-คอนกรีตเปลือย ปูนฉาบขัดมัน กรวดล้าง ทรายล้าง Skim Coat และ Color Render ควรมีการเคลือบน้ำยาปกป้องพื้นผิว เพราะพื้นผิวเหล่านี้ยังคงมีการดูดซึมน้ำ การเลือกใช้น้ำยาเคลือบผิวจะช่วยป้องกันการดูดซึมความชื้นการฉาบผนังทำคอนกรีตพิมพ์ลาย

เช็กสภาพผิวผนังว่าอิฐยึดเกาะกันดี ผนังไม่โอนเอนเคลื่อนไหวได้ หากผนังมีการโน้มเอียงหรือเว้ายุบ จนเกินกว่าที่ปูนฉาบจะปิดผิวและทำให้ได้ระดับเท่ากัน (เมื่อฉาบไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร) ให้สกัดออก เพื่อลดโอกาสหลุดล่อนจากการฉาบที่หนาเกินไป


<< < 4 > >>