การฉาบผนังทำคอนกรีตพิมพ์ลาย1. เช็กสภาพผิวผนังว่าอิฐยึดเกาะกันดี ผนังไม่โอนเอนเคลื่อนไหวได้ หากผนังมีการโน้มเอียงหรือเว้ายุบ จนเกินกว่าที่ปูนฉาบจะปิดผิวและทำให้ได้ระดับเท่ากัน (เมื่อฉาบไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร) ให้สกัดออก เพื่อลดโอกาสหลุดล่อนจากการฉาบที่หนาเกินไป

2. จับเซี้ยมและจับปุ่ม เพื่อเป็นการฉาบให้ได้ระดับ และความหนาที่เหมาะสม

3. ติดลวดตะแกรง หรือกรงไก่ บริเวณส่วนรอยต่อของวัสดุต่างชนิด เพื่อลดโอกาสแตกร้าวจากการยืดหดตัวของปูนซีเมนต์

4.ก่อนการฉาบ 1 วัน ให้มีการรดน้ำในช่วงเย็น จากนั้นก่อนทำการฉาบในวันถัดไปให้รดน้ำผนังในช่วงเช้า ทิ้งให้หมาดก่อนทำการฉาบ ห้ามฉาบขณะที่ผนังยังเปียกน้ำ เพราะจะทำให้ปูนไม่ยึดเกาะ

5.หลังจากฉาบปูนเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ให้ได้ระยะที่พอเหมาะสมและทำการวางแบบพิมพ์ลายลงบนผนังแล้วเริ่มกดลายต่อกันไปเรื่อยๆ จนเต็มบริเวณที่กำหนดจากนั้นทำการเก็บรายละเอียดตามขอบผนังให้เรียบร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก SCG