การติดตั้งไม้ระแนง1. วัสดุที่นำมาใช้เป็นโครงเคร่าและอุปกรณ์ยึดไม้ระแนง
          - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ใช้ตะปูตอกไม้

          - โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ ใช้สกรูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก เบอร์ 7

          - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-Line ใช้สกรูเกลียว เบอร์ 7

2. ในการติดตั้ง จะซอยโครงคร่าว ขนาด 40x40 ซม. และทำการเสริมโครงบริเวณรอยต่อของหัวแผ่น

3. ติดตั้งตาข่ายกันแมลง เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัย

4. การติดตั้ง มี 2 ด้าน

          - ด้านที่ 1 ทางด้านหัวแผ่น จะต้องเว้นอย่างน้อย 0.5–1.0 ซม. และเชื่อมด้วยโพลียูรีเทน เพื่อให้ไม้ได้มีการขยายตัวเนื่องจากภายใต้หลังคามีความร้อนสูงสะสมในระยะเวลานาน และติดตั้งสกรู จะต้องห่างจากขอบหน้าไม้ 1 นิ้ว

          - ด้านที่ 2 ทางด้านข้างของไม้ จะต้องทำการเว้นอย่างน้อย 0.2–0.5 ซม. เพื่อให้มีช่องว่าง เพื่อให้ไม้ได้มีการขยายตัวเนื่องจากภายใต้หลังคามีความร้อนสูงสะสมในระยะเวลานาน และติดตั้งสกรู จะต้องยึดกึ่งกลางแผ่นเท่านั้น

5. ในการต่อไม้ระแนงทุกครั้ง จะต้องมีการเสริมโครงเคร่า เพื่อป้องกันการยิงสกรูที่หมิ่น และจำเกิดการร้าวในภายหลัง

6. ในการติดตั้งที่มีความจำเป็นต้องใช้ปืนลม ควรเลือกใช้ขนิด “หัวตัวที (WT – 32) และใช้กับโครงเคร่าไม้เท่านั้น

7. การทาสี ในกรณีไม้ระแนงเป็นสีงาช้างสามารถทาสีน้ำทับได้ แต่ในกรณีไม้ระแนงเป็นสีธรรมชาติ (สีปูน) ต้องทารองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว แล้วจึงทาสีน้ำ 2-3 เที่ยว

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก CONWOOD