ตงไม้คืออะไร? สำคัญอย่างไร?          ตงไม้ คอยทำหน้าที่รับน้ำหนักให้คาน หรืออีกนัยหนึ่งคือส่วนที่จะรองรับน้ำหนักของพื้นไม้

          วัสดุสำหรับทำตงไม้ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้พื้นสังเคราะห์ หรือไม้เบญจพรรณ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลัดใบ ที่มีทั้งไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง แต่สำหรับไม้ที่นำมาทำตงไม้นั้น ต้องมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ร่วมด้วย ทั้งเรื่องการผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพสำหรับอาคารไม้ รูปทรงไม่บิดงอ หรือต้องมีข้อบกพร่องของเนื้อไม้ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด และมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม เพื่อให้วัสดุที่นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพที่ดี และมีคุณภาพนั่นเอง

          การติดตั้งตงไม้ โดยปกติจะวางตงห่างกันแต่ละช่วงประมาณ 30-40 ซม. ถ้าวางตงถี่ก็จะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น แต่ถ้าวางตงห่างเกินไปก็จะทำให้ไม่แน่นหรือเกิดการไหวสั่นได้

สิ่งที่ต้องระวังกับงานปูตง

          - ก่อนเริ่มงานปูพื้น งานติดตั้งประตูหน้าต่างควรจะเรียบร้อยแล้ว

          - ตกลงกับช่างหรือผู้รัเหมาให้เรียบร้อยซะก่อนว่า ไม้ตงจะใช้ไม้อะไร

          - พื้นเดิมต้องแห้งสนิทจริงๆ ไม่ชื้น

          - ถ้าใช้ไม้จริง ตงไม้ควรจะอบหรืออัดน้ำยากันปลวกก่อน

          - แนะนำให้ใช้ในการติดตั้งไม้พื้น และไม้ตกแต่งพื้นควรมีระยะห่างของตงแต่ละอัน ควรอยู่ที่ 30 - 40 ซม. อย่าให้ห่างเกิน 50ซม. พื้นอาจจะแอ่น (ตกท้องช้าง)ได้

          - พื้นไม้นอกอาคารควรปูเว้นร่อง ไม่ให้น้ำขังบนพื้นและในร่องไม้

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก Baania