การติดตั้งกระจกอลูมิเนียม บนโครงเหล็กจุดเด่นของห้องกระจก หลังคากระจก คือ ความหรูหรา และสวยงามทำให้ห้องดูโปร่งสบายมากขึ้น เพื่อช่วยรับแสงธรรมชาติ ทำให้บ้านดูโปร่งโล่งสบาย และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้าน

ขั้นตอนการติดตั้งกระจกบนโครงเหล็ก

          - เตรียมช่องหรือกรอบพื้นผิวสำหรับจะติดบานกระจกอลูมิเนียม

          - ติดตั้งกรอบบานโดยใช้รางอลูมิเนียม ในปกติบานสำเร็จรูปทั่วไปสามารถติดได้เลยทั้งชุด แต่ในกรณีที่ไม่เป็นบานสำเร็จรูปจำเป็นต้องวัดขนาดกรอบบานเพื่อตัดประกอบกรอบบานตามขนาดช่องที่เตรียมไว้

          - ติดตั้งกรอบบานโดยการฝั่งพุกและยิงสกรู

          - เตรียมบานกระจกให้ขนาดพอดีกับกรอบบาน โดยการลดขนาดบานกระจกลงด้านละอย่างน้อย 1-2 ซม. เพื่อไม่ให้กระจกติดแน่นจนเกินไป

          - ติดตั้งบานกระจก โดยใช้คิ้วอลูมิเนียมเป็นตัวล็อคกระจก

          - หลังจากติดตั้งกระจกเสร็จ ให้ใช้คิ้วยางขอบกระจกอุดตามขอบกระจกเพื่อยึดบานกระจกกับกรอบอลูมิเนียมให้แน่น

          - ใช้ซิลิโคนอุดตามรอยต่อระหว่างบานอะลูมิเนียมกับผนัง เพื่อป้องกันน้ำ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก SCG