บทความงานก่อสร้าง
การผูกเหล็กและเข้าแบบเสา

หลังจากเทฐานรากหรือพื้นแล้ว ก็จะต้องหา Line เสา โดยจะให้เป็น Center Line ของเสา ทั้งสองแกน หรือให้เป็น Offset Line ก็ได้การติดตั้งพื้นไม้เทียมบนพื้นคอนกรีต

ไม้เทียมมีมากมายหลายแบบ ซึ่งในทีนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งพื้นไม้เทียมไทซัน โดยมีขั้นตอนดังนี้กระจกที่ใช้กับกรอบบานอะลูมิเนียม

กระจกมีหน้าที่สำคัญสำหรับกั้นแบ่งสองพื้นที่ออกจากกัน แต่ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติความโปร่งใสหรือโปร่งแสงของกระจกก็เป็นเหมือนกับการหยิบยืมบรรยากาศของฝั่งตรงข้ามมาใช้งาน กระจกจึงมีส่วนสำคัญกับคอนเซ็ปต์ “Inside Out-Outside In”


<< < 2 > >>