การติดตั้งพื้นไม้เทียมบนพื้นคอนกรีตไม้เทียมมีมากมายหลายแบบ ซึ่งในทีนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งพื้นไม้เทียมไทซัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

การติดตั้งเหล็กเสา มีข้อสังเกต คือ

          - เตรียมพื้นคอนกรีตขัดมัน หรือขัดละเอียดให้ได้แนวระนาบ

          - ตีแนวฉากกับพื้นปูน เพื่อเป็นแนวสำหรับติดตั้งตงไม้เทียม โดยลดระยะจากขอบพื้นคอนกรีตเข้ามาประมาณ 1.5 ซม.

          - เตรียมตงไม้เทียมวางไว้ทุก ๆ ระยะ 30-40 ซม. และช่วงรอยต่อแผ่นพื้นไม้เทียม ให้วางตงไม้เทียมคู่กัน โดยให้มีช่องว่างห่างกันประมาณ 1 นิ้ว

          - ติดตงไม้เทียมกับพื้นคอนกรีตโดยการยิงสกรูเกลียวปล่อยยึดด้านหัว-ท้ายเข้ามา 10 ซม. ของตงไม้เทียม และยึดตงไม้เทียมส่วนที่เหลือทุก ๆ ระยะ 40 ซม. ซึ่งต้องเจาะฝังพุกพลาสติกกับพื้นคอนกรีตก่อนเพื่อจะสามารถยิงสกรูยึดตงกับพื้นคอนกรีตได้

          - ติดคลิปพลาสติกทุก ๆ ระยะ 30 ซม. หรือทุก ๆ ระยะวางตง และยิงยึดกับตงไม้เทียมด้วยสกรูเกลียวปล่อย

          - วางแผ่นพื้นไม้เทียมแผ่นที่ 2 และดันแผ่นไม้เข้ากับคลิปพลาสติกของแถวแรก โดยให้รอยต่อไม้สลับกับแผ่นแรกเป็นลายก่ออิฐ

          - วางแผ่นพื้นไม้แผ่นที่ 3 และดันแผ่นไม้เข้ากับคลิปของแถวที่ 2 โดยให้รอยต่อหัวไม้ห่างกัน 3 มม. และมีระยะห่างจากผนัง 5 มม. และทำไปเรื่อย ๆ จนเต็มพื้นที่

          - ใช้คิ้วไม้สำเร็จรูป ปิดด้านข้างแผ่นพื้น ยิงสกรูยึดทุก ๆ ระยะ 30 ซม. และโป๊วปิดหัวสกรูทุกจุด เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก wazzadu