บทความงานก่อสร้าง
เทคนิคการก่ออิฐที่ถูกต้อง

เทคนิคงานก่ออิฐที่ถูกต้อง แนวการจัดเรียงอิฐ โดยทั่วไปนั้น นิยมการก่อแบบเรียงอิฐเป็นแถวเดียว สลับรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐเป็นชั้น ๆ ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า การก่อแบบ ½ แผ่นอิฐ หรือ ครึ่งแผ่นอิฐ แต่ทั้งนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ ซึ่งให้ความแข็งแรงที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ใช้วัสดุมากยิ่งขึ้นติดตั้งบันไดไม้จริง แบบเจาะฝั่งพุก

การติดตั้งบันไดไม้จริงแบบเจาะฝังพุกสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่เป็นบันไดก็มักจะมีการตกแต่งด้วยไม้ โดยจะเลือกใช้ไม้จริงหรือพวกไม้สำเร็จรูป ซึ่งไม้จริงจะมีความสวยงามแบบที่เรียกว่า ”ความคลาสสิค” เอกลักษณ์ของไม้จริงก็คือ มีลวดลายตามธรรมชาติที่เนื้อไม้ เมื่อทำสีหรือเคลือบเงาจะมองเห็นลวดลายที่มาจากธรรมชาติสวยงามมากฝ้าชายคา สำคัญอย่างไร

ความสำคัญของฝ้าชายคา ฝ้าชายคาเป็นส่วนภายนอกของบ้าน ทำหน้าที่ปิดช่องว่างระหว่างหลังคากับตัวบ้าน ปิดโครงสร้างใต้หลังคาพร้อมทั้งป้องกันสัตว์และแมลง ฝ้าชายคายังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีรูระบายอากาศซึ่งช่วยระบายความร้อนภายใต้โถงหลังคาออกไป ช่วยให้อุณหภูมิใต้โถงหลังคาลดลงทำให้ภายในบ้านเย็นสบายขึ้น


1 > >>