ฝ้าชายคา สำคัญอย่างไรความสำคัญของฝ้าชายคา

          ฝ้าชายคาเป็นส่วนภายนอกของบ้าน ทำหน้าที่ปิดช่องว่างระหว่างหลังคากับตัวบ้าน ปิดโครงสร้างใต้หลังคาพร้อมทั้งป้องกันสัตว์และแมลง ฝ้าชายคายังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีรูระบายอากาศซึ่งช่วยระบายความร้อนภายใต้โถงหลังคาออกไป ช่วยให้อุณหภูมิใต้โถงหลังคาลดลงทำให้ภายในบ้านเย็นสบายขึ้น

การเลือกวัสดุ

          ควรคำนึงถึงคุณสมบัติทนชื้น ทนน้ำ ต่อทุกสภาวะอากาศ

เทคนิคการติดตั้งฝ้าชายคา

          การติดตั้งฝ้าชายคาแบบแผ่นที่มีรูระบายอากาศ หรือฝ้าไม้ระแนงที่ติดตั้งแบบเว้นร่อง จะช่วยให้อากาศเย็นพัดเข้ามาแทนที่อากาศร้อนใต้โถงหลังคา ทำให้ความร้อนที่ส่งมาจากหลังคาลดลง ช่วยให้บ้านเย็นสบาย ประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ควรติดตั้งตาข่ายป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้ามาอยู่ในบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ จาก SCG