กิจกรรม : พิธีมนัสการเปิดธรณีเพื่อก่อสร้าง

สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลเทียนเล่มน้อย ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564