กิจกรรม : ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล

สถานที่ : สำนักงาน

วันที่ : 14 กันยายน 2563