กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี

สถานที่ : เแม่งัดสมบูรณ์ชล

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2562