กิจกรรม : ทำบุญไหว้พระ

สถานที่ : วัดพระธาตุดอยคำ

วันที่ : 24 ตุลาคม 2559

ทีมงาน 31คอน ได้ทำบุญใส่บาตรเช้า และร่วมกันนมัสการหลวงพ่อทันใจ เพื่อขอพร และเป็นศิริมงคลด้วย