กิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี

สถานที่ : บ่อน้ำพุร้อน สันกำแพง

วันที่ : 28 ธันวาคม 2558

ทริปบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ทีมงานได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ และร่วมกันตั้งแค้มป์ สังสรรค์ ก่อนเดินทางกลับได้แวะเที่ยวชมถ้ำเมืองออน พร้อมทั้งได้มนัสการบูชาพระสถูปอัฏฐิที่บรรจุพระสถูปครูบาศรีวิชัยที่ตั้งอยู่ที่บริเวณปากถ้ำ เพื่อเป็นศิริมงคลอีกด้วย