ที่มาของการก่อตั้ง


บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรโยธา โดยมีเป้าหมายที่ตรงกันว่า ต้องการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ยังให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้างประวัติความเป็นมา


บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มจดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด โดยมีวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารสูง ทั้งในส่วนอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ซึ่งผ่านงานก่อสร้างทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ การลงทุนงานก่อสร้างพร้อมให้คำปรึกษาอีกด้วยรูปแบบการดำเนินงาน


บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากให้แก่ลูกค้า เรามีบริการสำหรับลูกค้า ที่ต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่เพื่อวางผังอาคาร ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพเสมือนจริงและตรงต่อตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ควบคุมงานโดยวิศวกร และบริการก่อสร้างด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์